porno porno izle porno film izleHR Generalista Képzés

Untitled

ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETÉS


AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETÉS Magyarországon több mint 15 éves múlttal rendelkezik. Az első Országos Érdekegyeztető Tanács 1988 decemberében alakult. A résztvevők által az 1990. évben életre hívott és kibővített létszámú Érdekegyeztető Tanács azzal, hogy tárgyalások útján folyamatosan feltárta és egyeztette az állam, a munkáltatók és a munkavállalók sajátos érdekeit, jelentős szerepet töltött be abban, hogy a nagyarányú gazdasági és társadalmi átalakulások Magyarországon jelentősebb társadalmi konfliktusok nélkül történtek meg.

A 2002. júliusában megújított Országos Érdekegyeztető Tanács - a folyamatosan változó feltételekhez igazodóan - intézményes keretet biztosít a Kormány és a szociális partnerek (munkavállalók és munkáltatók országos érdekképviseleti szervezetei) közötti folyamatos párbeszédre. Biztosítja a gazdasági és munkaügyi kérdések szakszerű, tárgyalások útján történő megtárgyalását, a szociális partnerek és a Kormány érdekeit egyeztető megállapodások létrejöttét. Ennek érdekében az OÉT - féléves munkaprogramja alapján, átlagban havonkénti ütemezéssel - rendszeresen napirendre tűzi a munka világával összefüggő aktuálisan jelentkező feladatokat.


AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS (OÉT) -> www.szmm.gov.hu a munkavállalók, munkáltatók és a Kormány makroszintű egyeztető fóruma. A fórum tevékenysége kiterjed a munka világával összefüggő valamennyi kérdéskörre, beleértve a jövedelemelosztással összefüggő alapvető gazdaságpolitikai kérdéseket is.

 

Az Országos Érdekegyeztető Tanácsot a munkavállalói érdekképviseletek, a munkáltatói érdekképviseletek, valamint a Kormány tárgyalócsoportjai alkotják. A tárgyalócsoportok összetételét az önszerveződés elve alakítja. Az önszerveződés megvalósulásának konkrét szabályait a szociális partnerek tárgyalócsoportjai esetében az oldalügyrendek rögzítik; a Kormány tárgyalócsoportja esetében pedig kormányhatározat ad iránymutatást.

A munkavállalói tárgyalócsoportot az alábbi országos érdekképviseleti szervezetek egy-egy képviselője alkotja:A munkáltatói tárgyalócsoportot az alábbi országos érdekképviseleti szervezetek egy-egy képviselője alkotja:


A Kormány tárgyalócsoportjában a tárgyalt napirend függvényében kapnak képviseletet az egyes minisztériumok.

A tárgyalócsoporton belül a Kormány általános felhatalmazással rendelkező, állandó képviselője a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium politikai államtitkára.


Az OÉT munkájának legfőbb fóruma a plenáris ülés. Emellett az OÉT állandó szakfórumokat, szakbizottságokat működtet, valamint a fontosnak ítélt témák vizsgálatára ad hoc munkacsoportot hozhat létre.


Az OÉT szakfórumaként működnek:


 • ILO ügyekkel foglalkozó tanács
 • az Európai Unió ügyeivel foglalkozó tanács
 • az ágazati ügyekkel foglalkozó tanács

A szakfórumok feladata a hatáskörükbe tartozó témákban a szakértői véleményezés és állásfoglalás kialakítása.


Az OÉT szakbizottságaiként működnek:


 • Bér-és Kollektív Megállapodások Bizottsága
 • Gazdasági Bizottság
 • Esélyegyenlőségi Bizottság
 • Munkaerőpiaci Bizottság
 • Munkajogi Bizottság
 • Munkavédelmi Bizottság
 • Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság
 • Szakképzési Bizottság
 • Szociális Bizottság

A bizottságok feladata a plenáris ülések munkájának előkészítése, a tárgyalandó témákkal kapcsolatban a problémák, az eldöntendő kérdések megfogalmazása, a közös álláspont előkészítése illetve az eltérő vélemények jelzése.

Az OÉT munkáját Titkárság szervezi, amelynek feladata az oldalak munkájának összehangolása és kapcsolattartás az oldalak között. A Titkárság feladata a plenáris ülések munkájának előkészítése, az OÉT szakfórumainak, szakbizottságainak szervezése.

 Nyomtatóbarát verzió     Email-ban tovább küldöm ismerösömnek

  

Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre:

Nem sikerült a lekérdezés, MySQL hibaüzenet: