Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bemutatása

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ÜgynökségEurópai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség az un. Bilbao-i Ügynökség - FACTS (Tények) lapjaiból már sok letölthető magyar nyelven.

  A FACTS (TÉNYEK) lapjainak magyar fordításai PDF formátumban innen letölthetők.

1.

Tájékoztatás az Európai Munkavédelmi Ügynökségről

13.

Sikeres vállalatvezetés a balesetek megelőzésére

14.

Az elcsúszási és elesési munkabalesetek megelőzése

15.

Balesetmegelőzés az építőiparban

16.

Az üzemen belüli szállítás és közlekedés baleseteinek megelőzése

17.

Eljuttatni az üzenetet: munkavédelmi kampányok

18.

Nehéz tehergépkocsik közúti baleseteinek megelőzése

22.

A munkával összefüggő stressz

23.

Megfélemlítés a munkahelyen

24.

Erőszak a munkahelyen

27.

A munkabalesetek társadalmi-gazdasági költségeinek leltára

28.

A balesetek megelőzésének gazdasági felmérése vállalati szinten

33.

Bevezetés a munka során használt veszélyes anyagok témakörébe

34.

A veszélyes anyagok használatának kiküszöbölése, illetve más anyagokkal történő helyettesítése

35.

Információk gyűjtése a veszélyes anyagokról.

39.

Légzőszervi érzékenyítők

40.

Bőr érzékenyítők

41.

Biológiai hatóanyagok

45.

Munkavédelmi irányítás az oktatási ágazatban

46.

Munkavédelem az oktatási ágazatban

47.

A személyzet elleni erőszak megelőzése az oktatási ágazatban

48.

Egészségvédelem és biztonság a kisebb építkezéseken

49.

A tetőn végzett munka biztonsága

50.

Zajszabályozás az építőiparban

51.

Azbeszt az építőiparban

52.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

56.

 Alaptudnivalók a munkahelyi zajról

57.

 A munkahelyi zaj hatásai

58.

 A zaj csökkentése és kontrollálása

59.

A munkahelyi zajból eredő kockázatok csökkentése

60.

Szakértői előrejelzés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem vonatkozásában kialakuló fizikai kockázatokról