Daltan bináris opció felülvizsgálata


Szerzők: Daltan bináris opció felülvizsgálata Árpád, Ph. Seres Adrienn, Ph. Sztojkov-Ivanov Anita, Ph. Lektorálta: Pál Szilárd, Ph. A tananyag semmilyen formában nem árusítható!

Alapfogalmak, gyógyszerbeviteli módok 1. Alapfogalmak Farmakológia Gyógyszertan : A gyógyszereknek a szervezetre gyakorolt hatásával foglalkozó tudományág általános, részletes. Farmakodinámia: A gyógyszerhatás azon törvényszerűségeivel foglalkozik, amelyet a gyógyszer indít meg a szervezetben a gyógyszer hatása a szervezetre.

Megfelelő technológiával állítják elő, segédanyagok hozzáadásával. A támadáspont lehet szerv, szövet, sejtcsoport, sejt, szubcelluláris alkotórész. Toxikus hatás: Terápiás dózist meghaladó adagolás túladagolás során jelentkező hatás. Gyógyszerbeviteli módok A gyógyszereket az alkalmazás helye alapján enterálisan, azaz a tápcsatornán keresztül vagy parenterálisan, azaz nem a gasztrointesztinális traktuson keresztül juttathatjuk be.

Farmakokinetikai felosztás szerint a beviteli módokat aszerint csoportosíthatjuk, hogy a gyógyszer bevitelét követően van-e felszívódás vagy nincs. Ezek alapján megkülönböztetünk intravaszkuláris ebben daltan bináris opció felülvizsgálata esetben nem beszélhetünk felszívódásról és extravaszkuláris a gyógyszer bevitele az érpályán kívül történik, így történik felszívódás daltan bináris opció felülvizsgálata módokat.

A gyógyszerbejuttatás lehetőségeit az 1. Gyógyszerbeviteli módok. Extravaszkuláris beviteli módok A. Parenterális gyógyszerbeviteli módok A. Gyógyszerbevitel egyéb nyálkahártyákról lokális vagy beteg spray, csepp szisztémás hatás compliance por fájdalommentes lokális vagy szisztémás hatás gyors hatás fájdalommentes lokális hatás fájdalommentes lokális hatás fájdalommentes beteg compliance beteg compliance beteg compliance spray, csepp por csepp kenőcs kúp tabletta B.

Intravaszkuláris beviteli módok fájdalom oldat szakképzett személy nem visszafordítható gyors hatás GI betegség eszméletlen beteg nagy térfogat irritáló anyagok diagnosztikai képalkotás fájdalom szakképzett személy nem visszafordítható oldat ml-ig inzulin heparin ml ketamin metamizol dekongesztáns kalcitonin µm terbutalin izoflurán atropin antibiotikum antibiotikum lactobacillus bolus: ml inf.

Speciális gyógyszerbeviteli módok. Beviteli mód intrakardiális intratekális peridurális intraciszternális intraperitoneális intraartikuláris intraosszeális intraokuláris intrakavernális intrauterin C.

Egyéb speciális beviteli módok Példák adrenalin helyi érzéstelenítő helyi érzéstelenítő ópioid fájdalomcsillapító antibiotikum főként állatkísérletekben szteroid gyulladásgátlók hialuronsav vénabiztosítás sikertelensége esetén kritikus állapotú betegeknél antibiotikum alprosztadil hormonális fogamzásgátlók 1.

Kezdőlap » Találmányok - az ipari forradalomtól napjainkig 4 Találmányok - az ipari forradalomtól napjainkig 4 Bíró László szabadalmaztatta az első működő golyóstollat Töltőtoll néven.

Ellenőrző kérdések 1. Definiálja a farmakodinámia fogalmát! Írjon példát hatóanyagra és gyógyszerre! Hogyan definiálná a méreg fogalmát? Egy farmakonnak milyen hatásai lehetnek? Definiálja a lokális hatás fogalmát és írjon 1 példát rá!

Hogyan lehet csoportosítani a gyógyszereket a hatás helye alapján? Mely beviteli módok esetén nem kell számolnunk a first pass effektus jelenségével? Jellemezze a pulmonáris beviteli módot előny, hátrány, gyógyszerformák, példák! Mekkora térfogat adható be intramuszkulárisan? Milyen hatóanyagokat alkalmazunk peridurálisan 2 példa? Receptorok 2. Definíciók Receptor: Olyan makromolekula általában fehérjeamely a sejtek közötti kémiai kommunikációban vesz részt.

Daltan bináris opció felülvizsgálata receptor képes bizonyos szerkezetcsoportokat megkülönböztető módon felismerni, azaz szelektíven megkötni a ligandumot, a mediátor molekulát.

A kapcsolódás hatására a receptor szerkezete megváltozik pl. Ez megvalósulhat kovalens, ionos, hidrogénion, van der Waals-kötéssel illetve hidrofób kölcsönhatás révén.

Ortosztatikus primer kötőhely: A receptornak az a kötőhelye, amelyhez az endogén ligand is kötődik. Allosztérikus kötőhely: Mindazon egyéb specifikus kötőhelyek, amelyekhez a ligand bekötődni képes, de önmagában nem hoz létre hatást. Csendes néma kötőhely: Azok a kapcsolódási pontok, amelyek képesek megkötni a gyógyszermolekulákat mindenféle farmakológiai hatás kialakulása nélkül. Receptorok jellemzése Specificitás: Azt fejezi ki, hogy az adott receptor milyen mértékben képes különbséget tenni a hasonló szerkezetek, ligandumok között.

Affinitás: A ligand és a receptor közötti vonzási erőt jelenti. Kifejezi, hogy a ligand milyen erősen kötődik a receptorhoz. Telíthetőség: A receptorok száma véges, így a hozzájuk kötődni képes ligandok száma daltan bináris opció felülvizsgálata véges. Ez azt jelenti, hogy a létrehozható hatásnak maximuma van. Reverzibilitás: Kifejezi, hogy a ligand koncentrációjának csökkenése a ligand-receptor komplex disszociációjához vezet-e reverzibilis kötődés vagy sem irreverzibilis kötődés.

daltan bináris opció felülvizsgálata

Kapcsoltság: A receptor a ligand kötődése által kiváltott jelet továbbítani képes pl. Receptorok csoportosítása A receptorok lokalizációjuk szerint lehetnek intracellulárisan elhelyezkedő citoszolban pl.

Jelenleg négy receptor nagycsaládot ismerünk, melyek a következők: 1.

A kémia alaptörvényei. Az anyag állandóságának összetételének törvénye. Az anyagtömeg megmaradásának törvénye Ahol az összetétel állandóságának törvénye érvényes. Az anyagtömeg megmaradásának törvénye A kémia az egzakt tudományok kategóriájába tartozik, és a matematikával és a fizikával együtt megállapítja az atomokból és molekulákból álló anyag létezésének és fejlődésének törvényeit. Mind az élő szervezetekben, mind az élettelen természeti tárgyak között előforduló összes folyamat a tömeg és az energia átalakulásának jelenségén alapul.

Ioncsatorna alkotó ionotróp receptorok 2. G-fehérje kapcsolt receptorok 3.

OptionFair Bináris opció kereskedés

Intrinszik enzimaktivitású enzimkapcsolt receptorok 4. Intracelluláris receptorok A receptor nagycsaládok legfontosabb jellemzőit a 2. Receptor nagycsaládok legfontosabb tulajdonságai. A receptor típusokba, altípusokba sorolás alapja a jelátviteli módok különbségei, szerkezeti, alegységbeli különbségek, eltérő ligandkötési, illetve loklizációs sajátságok lehetnek.

Előfordulhat olyan eset, amikor ugyanazon receptor család két tagja két különböző nagycsaládba tartozik. A muszkarinos acetilkolin receptor G-fehérje kapcsolt receptor, míg a nikotinos acetilkolin receptor ioncsatorna alkotó receptor Ellenőrző kérdések 1. Definiálja a receptor fogalmát! Definiálja az agonista ill.

daltan bináris opció felülvizsgálata

Mely tulajdonságokkal jellemezhetjük a receptorokat? Milyen tulajdonságok alapján soroljuk a receptorokat nagycsaládokba?

Kémiai képletek

Sorolja fel a receptor nagycsaládokat! Jellemezze az ioncsatorna alkotó ionotróp receptorokat szerkezet, felépítés, lokalizáció, jelközvetítés sebessége, kapcsolat típusa! Írjon 2 példát G i típusú G-fehérje kapcsolt receptorra! Írjon 2 példát magreceptorra! Mi a receptorok családokba történő sorolásának az alapja? Milyen tulajdonságok alapján sorolhatjuk a receptorokat típusokba, altípusokba?

Dózis-hatás görbék A fejezet megértéséhez szükséges korábban tanult fogalmak: hatóanyag receptor agonista potenciál hatékonyság Amennyiben egy agonista vegyület a receptorához kapcsolódik, a rendszerre jellemző hatást hozza létre, mely hatás intenzitása többek között függ az agonista vegyület dózisától, illetve a receptort tartalmazó víztérben mért koncentrációjától.

Tipikus dózis-hatás görbe.

daltan bináris opció felülvizsgálata

A dózis-hatás görbe jellemzői: telítési görbe, mivel a vizsgált rendszer véges számú receptor fehérjét daltan bináris opció felülvizsgálata, ebből adódóan a görbe határértékhez közelít, amely értéket maximális hatásnak E max nevezünk, 14 a maximális hatás felének kiváltásához szükséges hatóanyag dózist vagy koncentrációt hatékony dózisnak vagy koncentrációnak nevezzük, jele ED 50 vagy EC EC 50 és E max meghatározása A 3.

Az ED 50 helyett alkalmazható annak negatív tízes alapú logaritmusa is, melynek jele pd 2.

daltan bináris opció felülvizsgálata

Nagy előnye, hogy a dózis-hatás összefüggés ebben az esetben egyenest ad, az E max és ED 50 reciprok értékeinek meghatározása egyszerű, azonban több hatóanyag esetén a görbék összehasonlítása nagy gyakorlatot igényel. Tipikus kettős reciprok dózis-hatás görbe.

Az összevetés történhet a számadatokat vagy a dózis-hatás görbéket figyelembe véve is Potenciál és hatékonyság Tanulmányozza a 3.

A vagy B vegyület a potensebb? A vagy B vegyület a hatékonyabb? F vagy G vegyület a potensebb?

daltan bináris opció felülvizsgálata

F vagy G vegyület a hatékonyabb? Így az α értéke leggyakrabban 0 és 1 között változik. Amennyiben a hatóanyag dózisának függvényében ábrázoljuk a kiváltott hatást, milyen alakú görbét kapunk?

daltan bináris opció felülvizsgálata

A görbéről hogyan határozható meg az ED 50? Definiálja az ED 50 paramétert! Ismertesse a szemilogaritmikus dózis-hatás görbe jellemzőit!

A szemilogaritmikus dózis-hatás görbe inflexiós pontja milyen paramétereket ad meg? Az alábbi ábra tanulmányozását követően állapítsa meg, hogy A vagy B farmakon hatékonyabb, illetve potensebb! Melyik hatóanyag a potensebb? Mire használjuk a dózis-hatás görbéket? Hogyan számítható ki a specifikus aktivitás? Mekkora értéket vehet fel egy teljes agonista α értéke? Gyógyszerek felszívódása 4. Daltan bináris opció felülvizsgálata Felszívódás abszorpció : A hatóanyagok nagy része nem az alkalmazás helyén, lokálisan fejti ki hatását, hanem a vérárammal jutnak el a hatás helyéig, szisztémás hatást létrehozva.

Azt a folyamatot, amely során a hatóanyag az alkalmazás helyéről a vérkeringésbe eljut felszívódásnak nevezzük. A felszívódás nem összekeverendő a megoszlás folyamatával, amely a vérből a hatás helyére, a szövetekbe történő transzportfolyamatot jelenti.

First pass effektus FPE : A gyógyszerek felszívódásukat követően a vena portae-n keresztül először a májba jutnak. A májban jelentős hányaduk metabolizálódhat még azelőtt, hogy eljutna a hatás helyére.

Ahol valódi pénzes véleményeket készíthet

Enterohepatikus körforgás: A májban metabolizált vegyületek az epeutakba kiválasztódnak és az epével a duodenumba ürülnek. A bélből egy részük pl. Felszívódást befolyásoló tényezők A felszívódás és a megoszlás során a gyógyszermolekuláknak biológiai membránokon kell átjutniuk.

A membránok lipoid felépítéséből adódóan, a gyógyszerek átjutását lipidoldékonyságuk határozza meg. Ennek jellemzője a megoszlási hányados, amely azt fejezi ki, hogy az adott vegyület milyen arányban oszlik meg a két fázis között. A membránok a lipidoldékony hatóanyagok számára szabadon átjárhatók.

Az ionizáció mértéke befolyásolja a gyógyszerek lipid-víz megoszlási hányadosát, azaz a membránon való átjutásukat és így magát a daltan bináris opció felülvizsgálata is. A hatóanyagok lipidoldékony, nem ionizált frakciója számára szabadon átjárhatók a biológiai membránok.

A közeg ph-ja jelentősen befolyásolja a gyógyszermolekulák ionizáltságát, ezáltal a membránokon való átjutását is. A hatóanyagok kémiai szerkezete pl.

Megfelelő betegség. A vírusos etiológia gyomor-bélrendszeri betegségei

A felszívódást mindezeken túl számos élettani paraméter is befolyásolhatja pl. Gyógyszerek felszívódása különböző helyekről Gyógyszerek felszívódása a szájüregből A szájüreg bő vérellátása, vékony epitéliuma miatt, a viszonylag kis felülete ellenére is alkalmas a gyógyszerek felszívódására.

A szájüregből, elsősorban a szublingválisan történő felszívódás gyors, a gyógyszer azonnal a szisztémás daltan bináris opció felülvizsgálata jut, nem kell a first pass effektussal számolni. Ellenben a savas karakterű hatóanyagok disszociációja visszaszorul a gyomor ph-ján és így azok képesek lesznek átjutni a gyomor nyálkahártyáján. A gyomorból történő felszívódást, a felszívódást befolyásoló egyéb tényezőkön túl, a gyomorürülés sebessége is befolyásolja, azaz hogy meddig tartózkodnak a gyomorban a hatóanyagok.

A gyomor motilitása fokozódhat éhség ideje alatt ill. A belekből történő abszorpció során szinte valamennyi transzport folyamat szerepet játszhat, de leginkább a passzív diffúzió dominál.

A magyar közpolitikai napirend (The Hungarian Public Policy Agenda)

A duodenumban a bélszakasz rövidsége miatt nem beszélhetünk számottevő felszívódásról, a jejunum szakaszán történik a fő felszívás. Bár az alsóbb bélszakaszok pl. A vastagbél colon jóval kisebb felszívó felületet jelent a vékonybeleknél. Mivel a gyógyszerek nagy része már nem jut el a vastagbélig mivel már hamarabb felszívódik, ezért a gyógyszerek felszívódásában akkor van jelentősége, ha a korábbi bélszakaszokban nem történt meg tökéletesen az abszorpció pl.

A vastagbél baktériumflórájának pl. Bár a végbél rectum felszíne igen kicsi, az innen történő felszívódás igen fontos. Míg a colon felőli szakaszáról kb.

Biofarmácia gyakorlatok gyógyszerészhallgatóknak

A végbélből történő felszívódásnak kiemelkedő jelentősége van eszméletlen beteg, gyermekkorú beteg. A belekből történő felszívódást, a felszívódást befolyásoló egyéb tényezőkön túl, a tranzitidő pl. A felszívódásban a passzív és a facilitált diffúzió, ill.

A tüdőből történő feszívódást jelentősen befolyásolja a vér és a levegő közötti megoszlási hányados, azaz a vegyület érben való oldódásának a mértéke.

Biofarmácia gyakorlatok gyógyszerészhallgatóknak - PDF Ingyenes letöltés

Ha például egy anesztetikum jól oldódik a vérben nagy a vér-levegő megoszlási hányadosaakkor hosszabb idő kell az egyensúly kialakulásához a vegyület parciális nyomása megegyezik a vérben és a levegőbenami hosszabb elalvási és ébredési idővel jár együtt Gyógyszerek felszívódása a bőrfelületről A bőr nagy felülete és jó vérkeringése alkalmassá teszi a gyógyszermolekulák felszívódására, habár az elszarusodó laphám védőréteget képez és rontja a bőrről történő felszívódást.

A bőrön keresztül elsősorban a lipidoldékony gyógyszermolekulák jutnak át, de a szőrtüszők, verejték- és faggyúmirigyek környékéről a vízoldékony hatóanyagok is felszívódhatnak. A bőrön keresztül történő felszívódást tapaszokkal pl. Intravénás bevitel esetén nem beszélhetünk felszívódásról, mivel ilyenkor a jövőbeli kriptovaluták, amelyekbe befektethet egyenesen a keringésbe juttatjuk.

Definiálja az abszorpció daltan bináris opció felülvizsgálata Mit értünk enterohepatikus körforgás alatt? Milyen tényezők befolyásolhatják a felszívódást 3 példa? Soroljon fel 3, a hatóanyagok felszívódásában szerepet játszó transzport folyamatot!